Formulář odstoupení od smlouvy

Formulář odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Adresát:

Internetový obchod: www.dovedne-ruce.cz
Společnost: Sonja Bendová
Se sídlem: 262 61  Višňová u Příbramě č.p. 248
IČ: 679 12 672
E-mailová adresa: sonja@dovedne-ruce.cz
Telefonní číslo: +420 603 238 647

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání ………………………… / datum obdržení …………………………

  • Číslo objednávky: …………………………
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem: …………………

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Jméno a příjmení spotřebitele: ………………………………………………………………………………………………....
  • Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………………………………………………………….....
  • Email: ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
  • Telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………………......

 

 

V ……………………………….., Dne ……………………………………………                ______________________________________

                                                                                                                      Podpis spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.